Institut

NOSSA FOTOTECA

La chaplutta da Sontg’Onna l’onn 1910 a Trun cun il renumà ischi tratg d’in chatsch dal vegl ischi(Fotografia: C. Meisser)

Collavuraturs

Il DRG munta blera lavur –
ina squadra cumpetenta presta quella

Redacziun
Carli Tomaschett

dr. fil.Chauredactur, dapi il 2004
(cumenzà il 1985)
tomaschett[at]drg.ch

Ursin Lutz

dr. fil.Redactur, dapi il 2011
(cumenzà il 2006)
lutz[at]drg.ch

Silvana Derungs

lic. fil.Redactura, dapi il 2013
(cumenzà il 2010)
derungs[at]drg.ch

Michele Luigi Badilatti

M.A.Redactur, dapi il 2018
(cumenzà il 2014)
badilatti[at]drg.ch

Annetta Janka-Zini

M.A.Redactura, dapi il 2018
(cumenzà il 2014)
janka[at]drg.ch

Post da documentaziun
Andri Casanova

lic. theol.Documentalist
(cumenzà il 2018)
casanova[at]drg.ch

Manfred Veraguth

dr. fil.Documentalist
(cumenzà il 2018)
veraguth[at]drg.ch

Juliana Tschuor


Bibliotecara
(cumenzà il 2000)
tschuor[at]drg.ch

Secretariat
Alexa Pelican-Arquisch


Assistenta da redacziun
(cumenzà il 1990)
pelican[at]drg.ch

Brida Sac-Arquisch


Assistenta da redacziun
(cumenzà il 1998)
sac[at]drg.ch